Termenul de apă reziduală/uzată defineşte un tip de apă care este poluată cu substanţe ce provin din resturi organice de origine umană și animală şi din deșeuri generate de activitatea industrială. Importanța sa este de așa natură încât este nevoie de sisteme de canalizare, pentru tratare și pentru evacuare. Tratarea necorespunzătoare sau netratarea acestor ape cauzează probleme grave de poluare.